Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść

Korespondencję należy składać w kancelarii Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty pod adresem:

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY SRODMIEŚCIE
IM. PROF. A. TYMOWSKIEGO:
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

Z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego można się skontaktować również za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
O sposobie załatwienia sprawy Centrum powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Centrum osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.
Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Centrum. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego.

W sprawach wniosków i skarg:
Dyrektor– Katarzyna Frączek
przyjmuje w poniedziałki w godz. 12.00-14.00, po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie


 
 
Wprowadził Szacha-Głuchowicz Tomasz 24-02-2020
Aktualizujący Szacha-Głuchowicz Tomasz 03-08-2021
Zatwierdzający Szacha-Głuchowicz Tomasz 03-08-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2021
Liczba odwiedzin: 140
Rejestr zmian